Welkom

Welkom

Welkom

Welkom op de website van PPC Utrecht, Praktijk voor Psychologie en Coaching Utrecht. PPC Utrecht biedt begeleiding aan mensen met diverse psychische klachten. Behandeling en coaching kan niet alleen in het Nederlands maar ook in het Frans en Engels geschieden.

De psychologische behandelingen vallen onder de noemer "Generalistische Basis GGZ". De begeleiding is laagdrempelig, benaderbaar, klacht- of probleemgericht en kortdurend. Ook in geval van chronische problematiek kunt u op de praktijk terecht. In beperkte mate is er mogelijkheid voor langduriger trajecten welke vallen onder "Specialistische GGZ". Er wordt gewerkt met ondermeer oplossingsgerichte technieken en cognitieve gedragtherapie. Op indicatie wordt EMDR ingezet of gebruik gemaakt van experiëntiële technieken.

Coaching heeft tot doel prettiger te functioneren in het werk en/of het leven. Er wordt gericht gewerkt aan vooraf afgesproken doelen. Deze kunnen variëren van het verhelderen van oorzaken, het benoemen van en werken aan de factoren die ten grondslag liggen aan de ervaren problemen, tot het verder ontwikkelen van eigenschappen die van belang zijn bij de uitvoering van een functie, dan wel een rol spelen in de sociale omgang of in het sociale verkeer.

Let op
De praktijk is gesloten van 24 december 2018 t/m 6 januari 2019.

Wachttijd

Momenteel geldt er een wachttijd voor de intake van 4-8 weken. Voor aansluitende behandeling is er na de intake een wachttijd van 6-10 weken (laatste update 06-11-2018).