Financieel

Kosten

GGZ

Psychotherapie komt via de GGZ in aanmeking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Een vereiste is wel dat u een geldige verwijsbrief heeft van uw huisarts en de psychische klachten van dien aard zijn dat een diagnose volgens DSM 5 kan worden gediagnosticeerd. De psychologische behandelingen van PPC Utrecht onder de noemer ‘Generalistische Basis GGZ’ of ‘Specialistische GGZ’. Deze worden veelal vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Het aantal vergoede sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Uw eigen risico wordt aangesproken. 

In sommige gevallen is er wel reden voor zorg maar wordt deze zorg niet door de zorgverzekeraar vergoed. Zo wordt behandeling van klachten veroorzaakt door aanpassingsproblemen, werkproblemen en relatieproblemen, of klachten die niet ernstig genoeg zijn om te kunnen spreken van een stoornis, niet meer vergoed door uw basiszorgverzekering. Dit is wettelijk bepaald. Hoewel de zorg in een dergelijk geval dus niet vergoed wordt, heeft u wel recht op zorg. Er kan dan een btw-vrij tarief in rekening gebracht worden, per consult. Bij sommige aanvullende verzekeringen worden deze wel vergoed. Laat u hierover informeren bij uw verzekeraar.

Wenst u bij mij behandeling in de Basis GGZ die vergoed wordt door uw zorgverzekeraar? Dat kan bij PPC Utrecht. Ik ben aangesloten bij Stichting 1NP, een koepelorganisatie waarbij ik ben aangesloten. Via hen kan ik vergoede zorg leveren voor alle zorgverzekeraars. Voor informatie over de door hen overeengekomen tarieven met de verschillende zorgverzekeraars verwijs ik u naar hen. 

Heeft u dit kalenderjaar al behandeling in de GGZ ontvangen? Verzekeraars vergoeden niet altijd zorg van overstappende cliënten. Voor meer informatie klik hier

Wenst u zelf de behandeling te betalen of gaat het om behandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt? Neemt u dan contact op per telefoon, e-mail of onderstaand contactformulier. De kosten zijn, conform de tariefbeschikking GB-BGGZ van de Nederlandse Zorg Autoriteit of de tariefbeschikking SGGZ van de Nederlandse Zorg Autoriteit (bijlage 1). 

Coaching

Bij coaching geldt een tarief van 150,00 euro ex btw (21%). Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekering. 

Zakelijk

Voor zakelijke partners wordt een prijs op maat met u afgestemd. Neemt u hiervoor contact op per telefoon via 030-276 69 82 of per e-mail via info@ppcutrecht.nl.

Facturering

Uw psychologische afspraken worden na afsluiting van de behandeling in rekening gebracht. Heeft u gekozen voor vergoede zorg, via 1NP, dan handelen zij de de facturatie direct met uw zorgverzekeraar af. Kiest u voor zelf de kosten te betalen, dan krijgt u van mij na afsluiten van de sessies een factuur toegestuurd. Gelieve de rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Stelt u zich alstublieft op de hoogte van de algemene voorwaarden. 

Uw coachingsafspraken worden maandelijks gefactureerd, tenzij onderling anders is overeengekomen. 

btw-id: NL001978448B40

Op tijd afzeggen

Indien u een afspraak moet afzeggen doet u dit per e-mail of telefoon. Wanneer u dit minimaal 48 van te voren doet worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht.