Registraties en lidmaatschappen

Psychotherapeut BIG: 59913030216

Gezondheidszorgpsycholoog BIG: 39913030225

Persoonlijke agb-code: 94007130

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP).

Door mijn registratie als Psychotherapeut BIG word ik door zorgverzekeraars erkend als regiebehandelaar in zowel de Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Voor meer informatie over kosten verwijs ik u graag naar de pagina kosten. Voor zekerheid over de vergoeding door uw zorgverzekeraar kunt u bij hen navraag doen.