Coaching

Coaching

Coaching

Bij coaching wordt altijd gestart met een oriëntatiefase. Dat kan met de cliënt alleen zijn maar hierbij kan ook de werkgever worden betrokken. In de oriëntatiefase worden de doelen zo concreet mogelijk geformuleerd en wordt een plan van aanpak opgesteld. Omdat iedere coachingsvraag anders is, is het plan van aanpak altijd maatwerk. Indien er overeenstemming is over de doelen en de aanpak, zal gestart worden met het traject.

Gedurende het traject vindt regelmatig een evaluatie plaats waarin nagegaan wordt of de focus van de coaching nog altijd aansluit bij de vooraf gestelde doelen.

Mogelijke hulpvragen op het gebied van coaching zijn:

  • - effectiever leren werken
  • - versterken van leiderschapskwaliteiten
  • - beter hanteren van conflicten
  • - verbeteren van de assertiviteit/grenzen stellen
  • - verbeteren van interactie met bepaalde type personen

Indien gewenst kan kosteloos een kennismakingsgesprek van 20 minuten plaatsvinden. Dit dient puur ter kennismaking en is geen intake. Voor een intake en gedegen advies is meer tijd nodig.

Een consult duurt standaard 45 minuten. Daarnaast reken ik 15 minuten voor voorbereiding en administratie. In onderling overleg kan gekozen worden voor kortere of juist langere sessies.

Heeft u nog vragen of of wilt u zich aanmelden? Op de pagina Contact ziet u hoe u mij kunt bereiken.