Constance van Aart - Slagmolen

Constance van Aart - Slagmolen

Constance van Aart - Slagmolen

Als therapeut en coach sta ik samen met de cliënt stil bij hun leven. Samen het water rustiger laten stromen en als het kan even stil staan, opdat de weerspiegeling helder wordt en we een iets beter beeld krijgen van de echte vormen, verhoudingen en kleuren. Van daaruit wordt onderzocht welke veranderingen nodig zijn om een betere balans en harmonie te bereiken en wordt een pad gevonden. Het is een proces dat voor ieder individu weer anders is.

Om het veranderproces vorm te geven werk ik doel- en oplossingsgericht. De nadruk ligt hierbij op verandering van het gedrag omdat dat de enige weg is om daadwerkelijk dingen te veranderen. Hieraan zijn gevoelens en gedachten, als ook de persoonlijke geschiedenis en persoonskenmerken natuurlijk onlosmakelijk verbonden. Deze aspecten krijgen de aandacht die nodig is, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de klinische psychologie. Ik heb ruime ervaring in individuele psychotherapie aan volwassenen en jongeren, opgedaan bij diverse psychologische organisaties. Daarnaast heb ik ervaring met het geven van coaching, vaardigheidstrainingen, supervisie en workshops. Tevens heb ik gedurende drie jaar een managementfunctie bekleed binnen een landelijke zorgorganisatie. Naast mijn werk vind ik verdere professionele ontwikkeling van essentieel belang. Ik volg dan ook regelmatig nieuwe opleidingen, cursussen, workshops en congressen om mijn kennis en vaardigheden up to date te houden en uit te breiden. Naast mijn eigen praktijk ben ik ook verbonden aan Stichting Psycho Eindhoven, een kleinschalige GGZ instelling, waar ik psychotherapie geef aan mensen met meer complexe psychische en psychiatrische stoornissen. Via RINO Zuid volg ik sinds 2016 de opleiding tot psychotherapeut.

Ik ben geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog BIG; lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP);en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) .

Een greep uit cursussen en opleidingen die ik de afgelopen 10 jaar volgde:

 • - groepsdynamica en groepstherapie (basis) (2018),
 • - psychoanalystische psychotherapie (basis) (2018),
 • - verdiepingscursus systeemtherapie (EFT & multi-familietherapie) (2017),
 • - inleiding in de systeemtherapie (2017),
 • - verdiepingscursus cliëntgericht psychotherapie (EFT-i & methode van Sachse) (2016),
 • - complexe diagnostiek en indicatiestelling (2016),
 • - inleiding in de cliëntgericht psychotherapie (2016),
 • - mentaliseren als therapeutisch gereedschap(2015),
 • - EMDR basis (2014),
 • - vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie (2011),
 • - basisopleiding cognitieve gedragstherapie (2009),
 • - kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie (2009)

* door mijn registratie als gezondheidszorgpsycholoog BIG word ik door zorgverzekeraars erkend als regiebehandelaar in de Generalistische Basis GGZ. Daarmee komen de behandelingen die ik uitvoer in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars. Voor meer informatie over kosten en vergoeding verwijs ik u graag naar de pagina Tarieven.