Psychologie

Psychologie

Psychologie

Op basis van de verwijzing van uw huisarts vindt er een intake plaats. Hierbij worden uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart gebracht en wordt direct advies gegeven. Indien behandeling aangewezen is, wordt u een voorstel gedaan in de vorm van een behandelplan en worden de kosten besproken. Als u hiermee instemt zal de behandeling worden opgestart. De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft bepaald dat zorgverleners in de Generalistische Basis GGZ verplicht een voor- en nameting van het functioneringsniveau moeten doen. Dat betekent dat u verzocht wordt in ieder geval bij aanvang en bij afsluiting een vragenlijst in te vullen.

Met welke problemen kunt u bij PPC Utrecht terecht?

 • - angstklachten (zoals paniek, sociale angst, dwang),
 • - fobieën (voor bijvoorbeeld de tandarts of liften),
 • - klachten als gevolg van een eenmalige traumatische ervaring,
 • - lichamelijke klachten die onvoldoende of niet verklaard kunnen worden vanuit een lichamelijke aandoening,
 • - werkgerelateerde klachten (zoals overspannenheid en burnout),
 • - stemmingsklachten (zoals somberheid, stemmingswisselingen, verlies van interesse of plezier, depressie),
 • - levensfaseproblemen,
 • - eetproblemen,
 • - rouw- en verlieservaringen,
 • - zelfbeeldproblematiek,
 • - moeite met het verwerken van emoties.

Indien gewenst kan kosteloos een kennismakingsgesprek van 20 minuten plaatsvinden. Dit dient puur ter kennismaking en is geen intake. Voor een intake en gedegen advies is meer tijd nodig.

Een consult duurt standaard 45 minuten. Daarnaast reken ik 15 minuten voor voorbereiding en administratie. In onderling overleg kan gekozen worden voor kortere of juist langere sessies. Daarbij kan naast face-to-face contact, op basis van indiciatie, ook e-health, telefonische consulten of aanvullende diagnostiek ingezet worden.

Heeft u nog vragen of of wilt u zich aanmelden? Op de pagina Contact ziet u hoe u mij kunt bereiken.