Tarieven

Tarieven

Psychologische behandelingen

De psychologische behandelingen van PPC Utrecht onder de noemer ‘Generalistische Basis GGZ’. Deze kunnen worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Het aantal vergoede sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Uw eigen risico wordt aangesproken.

Om voor vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ in aanmerking te komen is het een vereiste dat u bent doorverwezen door uw huisarts. In sommige gevallen is er wel reden voor zorg maar wordt deze zorg niet door de zorgverzekeraar vergoed. Zo wordt behandeling van klachten veroorzaakt door aanpassingsproblemen, werkproblemen en relatieproblemen, of klachten die niet ernstig genoeg zijn om te kunnen spreken van een stoornis, niet meer vergoed. Dit is wettelijk bepaald. Hoewel de zorg in een dergelijk geval dus niet vergoed wordt, heeft u wel recht op zorg. Er kan dan een btw-vrij tarief in rekening gebracht worden, per consult.

Wenst u bij mij behandeling in de Basis GGZ die vergoed wordt door uw zorgverzekeraar? Gaat u dan naar de website van Stichting 1NP, een koepelorganisatie waarbij ik ben aangesloten. Via hen kan ik vergoede zorg leveren voor alle zorgverzekeraars. Voor informatie over de door hen overeengekomen tarieven met de verschillende zorgverzekeraars verwijs ik u naar hen. U kunt zich direct aanmelden via mijn persoonlijke pagina van 1NP.

Heeft u dit kalenderjaar al behandeling in de Basis GGZ ontvangen? Verzekeraars vergoeden niet altijd zorg van overstappende cliënten. Voor meer informatie klik hier.

Wenst u zelf de behandeling te betalen of gaat het om behandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt? Neemt u dan contact op per telefoon, e-mail of onderstaand contactformulier. De kosten zijn, conform de regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit, als volgt:

  • Basis GGZ Kort (gemiddeld 295): €487,26
  • Basis GGZ Middel (gemiddeld 450 min): €830,23
  • Basis GGZ Intensief (gemiddeld 795 min): €1301,85
  • Basis GGZ Chronisch (gemiddeld 750 min): €1201,50
  • Basis GGZ Onvolledig behandeltraject (bv enkel intake) (max 120 min): €198,88
  • Basis GGZ OVP niet-basispakketzorg consult: €100,00

Coaching

Bij coaching geldt een tarief van 100,00 euro ex btw (21%). Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Facturering

Uw psychologische afspraken worden na afsluiting van de behandeling in rekening gebracht. Heeft u gekozen voor vergoede zorg, via 1NP, dan handelen zij de de facturatie direct met uw borgverzekeraar af. Kiest u voor zelf de kosten te betalen, dan krijgt u van mij na afsluiten van de sessies een factuur toegestuurd. Gelieve de rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Stelt u zich alstublieft op de hoogte van de algemene voorwaarden.

Uw coachingsafspraken worden maandelijks gefactureerd, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Wat moet u meenemen naar het eerste gesprek?

  • - Een geldig legitimatiebewijs, er geldt een wettelijke verplichting de identiteit te controleren om misbruik in de zorg tegen te gaan.
  • - Uw verzekeringspas, ter controle of en waar u verzekerd bent.
  • - Een verwijsbrief voor Generalistische Basis GGZ van uw huisarts indien u aanspraak wilt maken van het BTW-vrije tarief van de Generalistische Basis GGZ.

Op tijd afzeggen

Indien u een afspraak moet afzeggen doet u dit per e-mail of telefoon. Wanneer u dit minimaal 24 van te voren doet worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht.

Elke psycholoog dient zich te houden aan de beroepscode. Informeer u over de beroepscode en bijbehorende klachtenregeling. Indien u een klacht heeft over de hulpverlening is het belangrijk deze te bespreken. Als dat niet bevredigend is kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie NIP.