Beroepscode, vertrouwelijkheid en kwaliteit

Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierin is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt in de behandelkamer ook daar dient te blijven, vertrouwelijk is. Voorts wordt de vertrouwelijkheid ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. In het kader van de privacywetgeving (AVG) kunt u het privacystatement van PPC Utrecht op de pagina downloads vinden.

Uiteraard beschikt PPC Utrecht over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut welke u eveneens kunt downloaden vanaf de pagina downloads. Indien u een klacht heeft over de hulpverlening is het belangrijk deze te bespreken. Als dat niet bevredigend is kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie van de LVVP.