Coaching

Wil u uw functioneren op het werk verbeteren? Zit u met een probleem waardoor u niet optimaal functioneert of zit u in een dermate moeilijk omgeving dat u beperkt wordt in uw functioneren? Dan kan coaching u verder helpen. Vanuit mijn expertise zal ik zowel uw sterke als zwakke kanten in kaart brengen, zicht krijgen op de omgeving waarin u functioneert en hoe deze u beïnvloedt.

We gaan op zoek naar hoe u uw omgeving kunt beïvloeden en waar dat niet kan u uzelf kunt helpen om minder last te ervaren van de omgeving.

Bij coaching wordt altijd gestart met een oriëntatiefase. In de oriëntatiefase worden de doelen zo concreet mogelijk geformuleerd. We maken een stappenplan en stellen gezamenlijk een tijdspad op, waarbij we beiden bewaken wat reëel is. Afhankelijke van de coachingsvraag werken we met doelgerichte opdrachten en krijg je praktische handvatten mee.

Een consult duurt standaard 45 minuten. Daarnaast reken ik 15 minuten voor voorbereiding en administratie. In onderling overleg kan gekozen worden voor kortere of juist langere sessies.

Heeft u nog vragen of of wilt u zich aanmelden? Op de pagina Contact ziet u hoe u mij kunt bereiken. Op de pagina praktisch vindt u meer informatie over de kosten.