Constance van Aart – Slagmolen

Sinds 2005 ben ik werkzaam in de GGZ, vanuit verschillende rollen en met verschillende doelgroepen. Juist door de verschijdenheid aan ervaring heb ik gemerkt dat de rollen van psychotherapeut en coach mij het beste passen. In 2013 ben ik dan ook mijn eigen praktijk gestart om meer vorm te kunnen geven aan mijn visie van werken, namelijk professioneel, persoonlijk en cliëntgericht.

Afhankelijk van de hulpvraag in combinatie met de inzichten verkregen uit de eerste gesprekken, wordt gezamenlijk gekozen voor het te volgen pad. Dit kan een klacht- of oplossinggerichte aanpak zijn. Maar een langduriger traject, waarin de tijd genomen wordt om te werken aan de onderliggende dynamiek, kan ook logisch en passend zijn. In een dergelijk traject wordt gewerkt aan het van binnenuit zicht krijgen op datgene wat u nodig heeft om meer stabiel en betekenisvol in het leven te staan. Op die manier wordt zicht verkregen op wat voor u belangrijk is en daadkracht gevonden om hier meer vorm aan te geven. Voor ieder individu is het proces uniek, voor eenieder is de levenspuzzel uniek.

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de klinische psychologie. Ik heb ruime ervaring in individuele psychotherapie aan volwassenen en jongeren, opgedaan bij diverse psychologische organisaties. Daarnaast heb ik coaching, vaardigheidstrainingen, supervisie en workshops gegeven. Ik heb de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en later ook de opleiding tot Psychotherapeut. Ook heb ik gedurende drie jaar een managementfunctie bekleed binnen een landelijke zorgorganisatie. Sinds 2013 voer ik mijn eigen praktijk waarin ik mij richt op psychotherapie en coaching. Daarnaast ben ik voor verschillende kleine MKB-organisaties aangesteld als vertrouwenspersoon.

Verdieping in het vak, bijhouden van de ontwikkelingen en aanscherping van vaardigheden en visie zijn voor mij een basisvoorwaarde om goede zorg en begeleiding te kunnen leveren.

Ik ben geregistreerd in het BIG-register als Psychotherapeut (59913939216) en Gezondheidszorgpsycholoog (39913030225), lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Door mijn registratie als Psychotherapeut BIG word ik door zorgverzekeraars erkend als regiebehandelaar in zowel de Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Voor meer informatie over kosten verwijs ik u graag naar de pagina praktisch. Voor zekerheid over de vergoeding door uw zorgverzekeraar kunt u bij hen navraag doen.