Facturering GGZ

Een behandeling mag pas worden gefactureerd na afsluiting van de behandeling, dan wel na 12 maanden indien de behandeling doorloopt. U ontvangt de factuur van mij. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekering. U draagt ten alle tijde zelf zorg om het openstaande bedrag aan mij over te maken.

Gelieve de rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Stelt u zich alstublieft op de hoogte van de algemene voorwaarden. 

Is er sprake van gecontracteerde zorg via DSW, dan handelt PPC Utrecht de facturatie direct af met DSW. Uw zorgverzekeraar zal met u het eventueel openstaand saldo van uw eigen risico verrekenen.

Loopt uw behandeling nog via 1NP (gestart voor 1-1-2021), dan handelen zij de de facturatie direct met uw zorgverzekeraar af.

Laat u vooraf goed door uw zorgverzekeraar informeren over de vergoedingen voor de behandeling.