Kosten

GGZ

Psychotherapie in de Basis GGZ en Specialistische GGZ valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door uw verzekeraar.

Om voor vergoede zorg in de GGZ in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Ook dienen de psychische klachten van dien aard te zijn dat er een diagnose kan worden gesteld die voor vergoeding in aanmerking komt.

In sommige gevallen is er wel reden voor zorg maar wordt deze zorg niet door de zorgverzekeraar vergoed. Zo wordt behandeling van klachten veroorzaakt door aanpassingsproblemen, werkproblemen en relatieproblemen, of klachten die niet ernstig genoeg zijn om te kunnen spreken van een stoornis, niet meer vergoed door uw basiszorgverzekering. Dit is wettelijk bepaald. Hoewel de zorg in een dergelijk geval dus niet vergoed wordt, heeft u wel recht op zorg. Er kan dan een btw-vrij tarief in rekening gebracht worden, per consult. Bij sommige aanvullende verzekeringen worden deze wel vergoed. Laat u hierover informeren bij uw verzekeraar. 

Het aantal vergoede sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Denkt u er aan dat er aanspraak gedaan zal worden op uw eigen risico.

GGZ vergoedingen 2021

PPC Utrecht heeft voor 2021 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Reden hiervoor is dat ik het niet eens ben met de door verzekeraars gestelde eisen en beperkingen. De eisen en beperkingen liggen op het vlak van zowel therapeutische handelen als op het maximaal te besteden tijd binnen een behandeling. Deze eisen en beperkingen leiden ertoe dat er onvoldoende budget kan zijn om de geïndiceerde behandeling te bieden en leidt tot onnodige wachtlijsten. Voor meer informatie omtrent contractvrij werken verwijs ik graag naar de website van contractvrije psycholoog.

De afspraken die u voor 2021 aangaat met uw zorgverzekeraar bepalen hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed. Zoals aangegeven vallen behandelingen in de GGZ onder vergoede zorg in de basisverzekering. Bij een restitutiepolis krijgt u in de regel 100% van de sessies vergoed. Bij een zorg-in-naturapolis, wordt 65% tot 80% van de kosten vergoed. Het aandeel in de kosten dat uw verzekering niet vergoedt is in principe voor eigen rekening, echter dit is wel bespreekbaar met mij. Houdt u er daarnaast rekening mee dat er voor zorg in de GGZ aanspraak gedaan zal worden op uw eigen risico.

Uitzondering voor DSW-verzekerden: Voor 2021 is er met DSW wel een contract afgesloten. Dit heb ik gedaan voor reeds bestaande cliënten die zich een restitutiepolis (polis met vrije artsenkeuze) of een deel zelf betalen niet kunnen veroorloven. De behandelmogelijkheden zijn in de gecontracteerde zorg, ook bij DSW, wel aan beperkingen gebonden (m.n. de maximaal in te zetten behandeltijd per jaar en beperking van het inzetten van medebehandelaars wanneer geïndiceerd).

Uitzondering voor CZ-verzekerden: In verband met de uitfasering bij 1NP, een netwerkorganisatie waar ik per 2021 afscheid van neem, is het voor mij niet mogelijk om in 2021 trajecten op te starten voor verzekerden van CZ. Vanaf 2022 kan dat wel weer.

Ik adviseer eenieder altijd goed de voorwaarden van uw verzekering door te nemen. In december kunt u jaarlijks van polistype (zorg-in-natura polis, combinatiepolis, restitutiepolis) en ook van verzekeraar veranderen. Voor meer informatie over het verschil tussen type zorgpolissen, verwijs ik u graag naar de website van Vektis.

De in 2021 gehanteerde tarieven in de contractvrije zorg bij PPC Utrecht zijn conform de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor zowel Basis GGZ als voor Specialistische GGZ (zie bijlage 1) . Op de pagina Downloads vindt u ook de tarievenlijsten voor 2021.

Heeft u dit kalenderjaar al behandeling in de GGZ ontvangen? Verzekeraars vergoeden niet altijd zorg van overstappende cliënten. Voor meer informatie klik hier. Laat u zich goed informeren, m.n. bij uw zorgverzekeraar, om vervelende verassingen te voorkomen.

Wenst u zelf de behandeling te betalen of gaat het om behandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt? Neemt u dan contact op per telefoon of e-mail.

GGZ vergoedingen 2020

Gegeven de actuele wachttijden is het opstarten van een traject in 2020 niet meer mogelijk.

Is uw behandeling in Basis GGZ of Specialistische GGZ gestart in 2020 bij 1NP, dan zullen de sessies in de daarop aansluitende 12 maanden onder de voorwaarden van 2020 vallen. Dus uiterlijk 12 maanden na start van het dossier zal deze gesloten worden. Mocht vervolgbehandeling gewenst zijn dan zal de voortzetting onder voorwaarden van 1NP enkel kunnen worden voortgezet indien u overstapt naar een andere behandelaar binnen 1NP. Het dossier wordt dan in overleg met u overgedragen. Wenst u de behandeling voort te zetten bij PPC Utrecht dan zal vanaf dan de vergoeding ingaan zoals beschreven onder GGZ vergoedingen 2021.

COACHING

Bij coaching geldt een tarief van 150,00 euro ex btw (21%). Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Werkgevers zijn soms breid (een deel van) de kosten op zich te nemen.

ZAKELIJK

Voor zakelijke partners wordt een prijs op maat met u afgestemd. Neemt u hiervoor contact op per telefoon via 030-276 69 82 of per e-mail via info@ppcutrecht.nl.

FACTURERING

Per januari 2021 geldt voor nieuw op te starten trajecten dat u aan het eind van de looptijd van een traject, maximaal na 12 maanden, van mij de factuur ontvangt. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekering. U draagt ten alle tijde zelf zorg om het openstaande bedrag aan mij over te maken. Laat u vooraf goed door uw zorgverzekeraar informeren over de vergoedingen voor de behandeling. Is er sprake van gecontracteerde zorg via DSW, dan handelt PPC Utrecht de facturatie direct af met DSW. Uw zorgverzekeraar zal met u het eventueel openstaand saldo van uw eigen risico verrekenen. Loopt uw behandeling nog via 1NP, dan handelen zij de de facturatie direct met uw zorgverzekeraar af.

Gelieve de rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Stelt u zich alstublieft op de hoogte van de algemene voorwaarden. 

Niet vergoede zorg en coachingsafspraken worden maandelijks gefactureerd, tenzij onderling anders is overeengekomen. 

OP TIJD AFZEGGEN

Indien u een afspraak moet afzeggen doet u dit per e-mail of telefoon. Wanneer u dit minimaal 48 van te voren doet worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt een bedrag van € 65,00 in rekening gebracht.