Kosten psychotherapie

Psychotherapie uitgevoerd in de Basis GGZ en Specialistische GGZ valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door uw verzekeraar.

Om voor vergoede zorg in de GGZ in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Ook dienen de psychische klachten van dien aard te zijn dat er een diagnose kan worden gesteld die voor vergoeding in aanmerking komt.

Het aantal vergoede sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Denkt u er aan dat er aanspraak gedaan zal worden op uw eigen risico.

In sommige gevallen is er wel reden voor zorg maar wordt deze zorg niet vergoed in de basisverzekering. Voorbeelden zijn aanpassingsproblemen, werkproblemen en relatieproblemen, of klachten die niet ernstig genoeg zijn om te kunnen spreken van een stoornis. Hoewel de zorg in een dergelijk geval dus niet vergoed wordt, heeft u wel recht op zorg. Er kan dan een btw-vrij tarief in rekening gebracht worden, per consult. Bij sommige aanvullende verzekeringen worden deze wel vergoed. Laat u hierover informeren bij uw verzekeraar. 

De in 2021 gehanteerde tarieven in de contractvrije zorg bij PPC Utrecht zijn conform de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor zowel Basis GGZ als voor Specialistische GGZ (zie bijlage 1) . Op de pagina Downloads vindt u ook de tarievenlijsten voor 2021.

Ik adviseer eenieder altijd goed de voorwaarden van uw verzekering door te nemen. In december kunt u jaarlijks van polistype (zorg-in-natura polis, combinatiepolis, restitutiepolis) en ook van verzekeraar veranderen. Voor meer informatie over het verschil tussen type zorgpolissen, verwijs ik u graag naar de website van Vektis. Voor een overzicht van alle premies en polistypes van de verschillende zorgverzekeringen. verwijs ik graag naar De Consumentenbond.

Wenst u zelf de behandeling te betalen of gaat het om behandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt? Neemt u dan contact op per telefoon of e-mail.

Indien u een afspraak moet afzeggen doet u dit per e-mail of telefoon. Wanneer u dit minimaal 48 van te voren doet worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt een bedrag van € 65,00 in rekening gebracht. Geannuleerde afspraken kunnen niet gedeclareerd worden op een lopend behandeltraject.

Voor meer informatie over vergoedingen van zorg in de GGZ in 2021, klikt u hier.

Voor meer informatie over vergoedingen van zorg in de GGZ in 2021, klikt u hier.

Voor meer informatie over facturering van zorg in de GGZ, klikt u hier.