Vergoedingen GGZ 2021

De afspraken die u voor 2021 aangaat met uw zorgverzekeraar bepalen hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed. Zoals aangegeven vallen behandelingen in de GGZ onder vergoede zorg in de basisverzekering. Hoeveel uw verzekeraar vergoed is afhankelijk van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt. Het aandeel in de kosten dat uw verzekering eventueel niet vergoedt is in principe voor eigen rekening, echter dit is wel bespreekbaar met mij. Houdt u er daarnaast rekening mee dat er voor zorg in de GGZ aanspraak gedaan zal worden op uw wettelijk eigen risico welke altijd voor eigen rekening is.

PPC Utrecht heeft voor 2021 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De voorgestelde contracten bevatten eisen en beperkingen die mijns inziens afbreuk doen aan mijn visie van werken, namelijk een op de cliënt afgestemd zorgpad. Voor meer informatie omtrent contractvrij werken verwijs ik graag naar de website van contractvrije psycholoog.

De in 2021 gehanteerde tarieven in de contractvrije zorg bij PPC Utrecht zijn conform de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor zowel Basis GGZ als voor Specialistische GGZ (zie bijlage 1) . Op de pagina Downloads vindt u ook de tarievenlijsten voor 2021.

Uitzondering voor DSW-verzekerden: Voor 2021 is er met DSW wel een contract afgesloten. Dit heb ik gedaan voor reeds bestaande cliënten die zich een restitutiepolis (polis met vrije artsenkeuze) of een deel zelf betalen niet kunnen veroorloven. De behandelmogelijkheden zijn in de gecontracteerde zorg, ook bij DSW, wel aan beperkingen gebonden (m.n. de maximaal in te zetten behandeltijd per jaar en beperking van het inzetten van medebehandelaars wanneer geïndiceerd).

Uitzondering voor CZ-verzekerden: In verband met de uitfasering bij 1NP, een netwerkorganisatie waar ik per 2021 afscheid van neem, is het voor mij niet mogelijk om in 2021 trajecten op te starten voor verzekerden van CZ. Vanaf 2022 kan dat wel weer.

PPC Utrecht en ook Constance van Aart – Slagmolen voldoen aan alle criteria om als regiebehandelaar op te treden in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

LET OP

Heeft u dit kalenderjaar al behandeling in de GGZ ontvangen? Verzekeraars vergoeden niet altijd zorg van overstappende cliënten. Voor meer informatie klik hier. Laat u zich goed informeren, m.n. bij uw zorgverzekeraar, om vervelende verassingen te voorkomen.