Praktisch

Actuele wachttijd

Momenteel geldt er een wachttijd voor de intake van 4-10 weken. Voor aansluitende behandeling is er na de intake een wachttijd van 10-15 weken (laatste update 24-08-2020).

Op deze dagen is de praktijk geopend

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen zijn afspraken mogelijk van 9.00 tot 13.00 uur. Van 13.00 tot 13.30 uur is de praktijk telefonisch bereikbaar voor overleg. Mocht u onverhoopt dan toch en voicemail krijgen, spreekt u dan een bericht in of stuur een e-mail, dan neem ik contact met u op.

Toegankelijkheid

De praktijk is helaas niet goed toegankelijk voor mindervaliden. Er is helaas geen invalidentoilet.

Beroepscode, vertrouwelijkheid en kwaliteit

Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Hierin is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt in de behandelkamer ook daar dient te blijven, vertrouwelijk is. Voorts wordt de vertrouwelijkheid ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. In het kader van de privacywetgeving (AVG) kunt u het privacystatement van PPC Utrecht hier vinden. Uiteraard beschikt PPC Utrecht over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut welke u kunt downloaden vanaf de pagina downloads.

Kosten en vergoeding

GGZ

Psychotherapie komt via de GGZ in aanmeking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Een vereiste is wel dat u een geldige verwijsbrief heeft van uw huisarts en de psychische klachten van dien aard zijn dat een diagnose volgens DSM 5 kan worden gediagnosticeerd. De psychologische behandelingen van PPC Utrecht onder de noemer ‘Generalistische Basis GGZ’ of ‘Specialistische GGZ’. Deze worden veelal vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Het aantal vergoede sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Uw eigen risico wordt aangesproken. 

In sommige gevallen is er wel reden voor zorg maar wordt deze zorg niet door de zorgverzekeraar vergoed. Zo wordt behandeling van klachten veroorzaakt door aanpassingsproblemen, werkproblemen en relatieproblemen, of klachten die niet ernstig genoeg zijn om te kunnen spreken van een stoornis, niet meer vergoed door uw basiszorgverzekering. Dit is wettelijk bepaald. Hoewel de zorg in een dergelijk geval dus niet vergoed wordt, heeft u wel recht op zorg. Er kan dan een btw-vrij tarief in rekening gebracht worden, per consult. Bij sommige aanvullende verzekeringen worden deze wel vergoed. Laat u hierover informeren bij uw verzekeraar.

Wenst u bij mij behandeling in de Basis GGZ die vergoed wordt door uw zorgverzekeraar? Dat kan bij PPC Utrecht. Ik ben aangesloten bij Stichting 1NP, een koepelorganisatie waarbij ik ben aangesloten. Via hen kan ik vergoede zorg leveren voor alle zorgverzekeraars. Voor informatie over de door hen overeengekomen tarieven met de verschillende zorgverzekeraars verwijs ik u naar hen.

Heeft u dit kalenderjaar al behandeling in de GGZ ontvangen? Verzekeraars vergoeden niet altijd zorg van overstappende cliënten. Voor meer informatie klik hier

Wenst u zelf de behandeling te betalen of gaat het om behandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt? Neemt u dan contact op per telefoon, e-mail of onderstaand contactformulier. De kosten zijn, conform de tariefbeschikking GB-BGGZ van de Nederlandse Zorg Autoriteit of de tariefbeschikking SGGZ van de Nederlandse Zorg Autoriteit (bijlage 1).

Coaching

Bij coaching geldt een tarief van 150,00 euro ex btw (21%). Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekering. 

Zakelijk

Voor zakelijke partners wordt een prijs op maat met u afgestemd. Neemt u hiervoor contact op per telefoon via 030-276 69 82 of per e-mail via info@ppcutrecht.nl.

Facturering

Uw psychologische afspraken worden na afsluiting van de behandeling in rekening gebracht. Heeft u gekozen voor vergoede zorg, via 1NP, dan handelen zij de de facturatie direct met uw borgverzekeraar af. Kiest u voor zelf de kosten te betalen, dan krijgt u van mij na afsluiten van de sessies een factuur toegestuurd. Gelieve de rekening binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Stelt u zich alstublieft op de hoogte van de algemene voorwaarden. 

Uw coachingsafspraken worden maandelijks gefactureerd, tenzij onderling anders is overeengekomen. 

btw-id: NL001978448B40

Wat moet u meenemen naar het eerste gesprek? 

  • Een geldig legitimatiebewijs, er geldt een wettelijke verplichting de identiteit te controleren om misbruik in de zorg tegen te gaan.
  • Uw verzekeringspas, ter controle of en waar u verzekerd bent.
  • Een verwijsbrief voor Generalistische Basis GGZ van uw huisarts indien u aanspraak wilt maken van het BTW-vrije tarief van de Generalistische Basis GGZ

Indien gewenst kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit dient puur ter kennismaking en is geen intake. Voor een intake en gedegen advies is meer tijd nodig.

Op tijd afzeggen

Indien u een afspraak moet afzeggen doet u dit per e-mail of telefoon. Wanneer u dit minimaal 48 van te voren doet worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht.

Elke psycholoog dient zich te houden aan de beroepscode. Informeer u over de beroepscode en bijbehorende klachtenregeling. Indien u een klacht heeft over de hulpverlening is het belangrijk deze te bespreken. Als dat niet bevredigend is kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie van de LVVP.

Let op
PPC Utrecht volgt uiteraard de actuele aanwijzingen van het RIVM (zie https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus ). De geadviseerde hygiènemaatregelen en gedragsregels worden dan ook gevolgd. Wij vragen onze bezoekers aan de praktijk dezelfde maatregelen te volgen. Heeft u klachten die zouden kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus, dan is een telefonisch consult wellicht een alternatief. Beeldbellen via een beveiligd e-health kanaal kan tevens als alternatief ingezet worden. Met vragen over de actuele maatregelen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer, tel 0800-1351.