Psychotherapie

U kunt bij mij terecht wanneer u last heeft van angstklachten, klachten als gevolg van trauma, depressieve klachten, stress-gerelateerde klachten of klachten in de relationele sfeer. Ook als er sprake is van diepgewortelde problemen, in de persoonlijkheid verweven, dan bent u welkom. Ik ben breed geschoold waarbij ik mij heb gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, EMDR en Emotion Focussed Therapy.

De geadviseerde behandelvorm is afhankelijk van uw hulpvraag in combinatie met mijn inhoudelijk overwegingen op basis van mijn kennis en ervaring als psychotherapeut. Om een passend advies te geven is een intake noodzakelijk, wat gewoonlijk twee tot drie bijeenkomsten nodig heeft. Als het advies aansluit bij wat PPC Utrecht kan bieden, er overeenstemming is over de doelen waaraan gewerkt gaat worden en de vorm waarin we dat gaan doen, wordt een behandelplan besproken en worden vervolgafspraken gepland. Er is altijd een waarnemend regiebehandelaar met wie afgestemd kan worden als ik door onvoorziene omstandigheden onbereikbaar ben.

U kunt bij PPC Utrecht terecht voor een verscheidenheid aan klachten en problemen, namelijk: stemmingsklachten, angsten, lichamelijke klachten als gevolg van psychische spanningen, trauma, negatief zelfbeeld, emotieregulatieproblemen en problemen in het contact met anderen die samenhangen met de persoonlijkheid.

Problematiek welke gepaard gaat met meer dan incidentele noodzaak tot crisisinterventie leent zich niet voor behandeling bij PPC Utrecht. Hetzelfde geldt voor verslavingsproblematiek en voor psychotische stoornissen.

Voor meer informatie over de vormen van therapie klikt u hier.

En er zijn een aantal zaken die goed zijn om te weten, daarvoor klikt u hier.

Wenst u een traject bij mij te starten? Neemt u dan eerst telefonisch contact op, via 06-8115 3042. Wilt u zich, na overleg met mij aanmelden, klik dan hier. Houdt u uw verwijsbrief, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens bij de hand, deze zijn noodzakelijk om de aanmelding te kunnen doen.