Vormen van therapie

Cognitieve gedragstherapie is een klachtgerichte therapievorm. Er wordt in deze theorie uitgegaan dat we problemen en klachten kunnen beïnvloeden door onze gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van de gedachten en het gedrag, veranderen ook de gevolgen. Daarmee komt er ruimte voor nieuwe positieve ervaringen, nemen klachten af en het functioneren toe. Deze behandelvorm kan veelal in overleg ondersteund worden door e-health. Hierbij kunt u in uw eigen vertrouwde omgeving en op uw eigen tijd werken aan uw doelen. Deze therapievorm is vaak geïndiceerd wanneer de klachten van dien aard zijn dat het functioneren wordt belemmerd, wanneer klachten voor het eerst ervaren worden of wanneer voor het eerst psychische hulp gezocht wordt. Deze therapievorm is ‘evidence based’ verklaard voor stemmingsstoornissen, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis, stoornissen op het gebied van onverklaarde lichamelijke klachten en meer.

EMDR is een techniek (deelbehandeling) gericht op het weer op gang brengen van het natuurlijke verwerkingssysteem. Deze techniek wordt vaak ingezet in het geval dat de verwerking van een traumatische gebeurtenis (of een meervoud hiervan) spaak is gelopen en deze gebeurtenissen het leven in het hier en nu nog altijd beheersen. Deze therapievorm is geïndiceerd in geval van trauma-gerelateerde problematiek. Momenteel is deze vorm ‘evidence based’ verklaard voor de behandeling van mensen met een posttraumatische stressstoornis.

Emotion Focused Therapy, een vorm van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie, is een vorm van psychotherapie waarin de emoties centraal staan. Deze vorm van psychotherapie gaat er vanuit dat emoties belangrijk zijn omdat ze richting geven aan ons gedrag. Ons natuurlijk emotioneel vermogen kan verstoord raken, bijvoorbeeld door trauma of doordat we geleerd hebben emoties niet te voelen. Met hulp van de therapeut leert u het herkennen, uiten, begrijpen en reguleren van uw emoties. U leert voelen wat u nodig heeft om voller in het lever te staan. De therapeut zet daar gericht technieken voor in. Deze vorm van psychotherapie is in feite geschikt voor iedereen die bereid is om in therapie te gaan, omdat deze volledig is afgestemd op de persoon en diens proces. Deze behandelvorm is ‘evidence based’ voor depressieve stoornissen, gegeneraliseerde angststoornissen, sociale angststoornis, bij traumaverwerking en bij verschillende persoonlijkheidsstoornissen.