Waarneming

Met individuele cliënten is afgestemd wie waarneemt wanneer de behandelaar om enige reden de werkzaamheden niet kan voortzetten. De waarnemer is altijd BIG-geregistreerd.

Gedurende vakanties worden per cliënt afspraken gemaakt rondom bereikbaarheid en eventueel crisis.