Zakelijk

De duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is van doorslaggevend belang voor uw organisatie. Medewerkers presteren beter wanneer zij zich gewaardeerd voelen en zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. PPC Utrecht is de partner die u en uw organisatie ondersteunt met professioneel psychosociaal beleid. Samen met u zorgen we voor een omgeving waarin uw medewerkers vanuit bezieling en welbevinden maximaal presteren. 

VERTROUWENSPERSOON

Intimidatie, pesten, seksueel ongepast gedrag, discriminatie of agressie, het zijn zaken waar ieder mens een keer mee te maken kan krijgen. Wanneer dit je overkomt, dan is het goed om er met iemand over te praten. Hier ligt een waardevolle rol voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon helpt, begeleidt en adviseert, heeft kennis van de organisatie, maar heeft tegelijkertijd voldoende afstand tot de organisatie om objectief te zijn. De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang, onderzoekt of een oplossing in informele sfeer mogelijk is en informeert over andere oplossingsmogelijkheden. Begeleiding bieden of doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie behoort ook tot de mogelijkheden. Niet alleen is de vertrouwenspersoon er voor de medewerkers, maar ook voor leidinggevenden en managers met een behoefte aan advies of ondersteuning bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
Alle informatie zal de vertrouwenspersoon vertrouwelijk behandelen en valt onder het beroepsgeheim. 

COACHING

Hoe haal je het maximale uit je werk? Hoe ga je om met de uitdagingen die je op je pad tegenkomt? Hoe breng je individuele drijfveren en de belangen van je omgeving met elkaar in balans? Het zijn vragen waar je als medewerker niet altijd zomaar even 1-2-3 zelf uitkomt.  Werknemers zijn naast werknemers ook mensen met een leven naast het werk. En het leven verloopt soms soepel, maar kent ook uitdagingen. Het is in uw belang als werkgever dat uw werknemers goed in hun vel zitten en de uitdagingen van het leven weten te hanteren. Coaching helpt mensen om zaken in het juiste perspectief te plaatsen, nieuwe oplossingsrichtingen te ontdekken en om te gaan met persoonlijke of gevoelige vraagstukken.
Door jaarlijks – of indien nodig op indicatie frequenter – individuele vertrouwelijke gesprekken te bieden over het algeheel welzijn van de medewerker, biedt u uw werknemers de mogelijkheid om te sparren over en te ondersteunen bij persoonlijke of gevoelige zaken. Hiermee is coaching een waardevol instrument in het psychosociaal beleid van uw organisatie.

WAT KAN PPC UTRECHT HIERIN BETEKENEN?

Vanuit PPC Utrecht bied ik u mijn kennis en ervaring als psychotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg, als coach, als vertrouwenspersoon, als manager en als ondernemer. Vanuit deze kennis en ervaring ben ik mij zeer bewust van de belangen van werkgevers én werknemers. Ik sta voor een werksfeer waarin iedereen zich prettig voelt, zodat de organisatie en alle medewerkers kunnen floreren.

Wilt u meer informatie? Bel mij direct op 030-276 69 82 of stuur mij een e-mail op info@ppcutrecht.nl.